Why Jena The Third
วัน Saturday 05 Jul 08@ 15:52:57 ICT
หัวข้อ: Company


ประวัติบริษัท
ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา และบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ
เจน่าเดอะเธิร์ดให้บริการในการหาโซลูชั่นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับลูกค้าโดยโฟกัสหลักจะเน้นที่ระบบ ERP

ทิศทางในการบริหารงาน
1.มุ่งมั่นการพัฒนาโซลูชั่นทางด้านเทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการเป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศในด้านคุณภาพแก่ลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสมในทุกส่วนของตลาดที่เป็นเป้าหมายของบริษัท
3.ให้โอกาสกับพนักงานได้เติบโตและบรรลุเป้าหมายสูงสุดควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานแต่ละคน
4.พัฒนาบริษัทให้สามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างผลกำไรและผลตอบแทนต่อการลงทุนสูงสุด
5.มุ่งมั่นสร้างสรรค์บริษัทให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

เจน่า เดอะ เธิร์ด
ยึดปรัชญา BRING IMAGINARY TO REAL SUCCESS ซึ่งเป็น Commitment ที่ให้กับลูกค้าของเรา ในการที่จะนำจินตนาการที่ลูกค้ามี ให้เกิดเป็นรูปร่างที่สามารถที่จะจับต้องได้ เราเชื่อว่าการใช้ IT (Information Technologoy) เป็นการลงทุนไม่ใช่ค่าใช้จ่าย นั้นหมายถึงเราต้องสามารถที่จะเก็บเกี่ยว ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน ทางด้าน IT บริษัทให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่ ตั้งแต่ consult จนถึง maintenance ซึ่งจะเป็นการทำให้ทุกขบวนการในการอิมพลิเมนต์ระบบงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

Consult

ในเรื่องของ Business Process Improvement ทำอย่างไรเพื่อที่จะลด waste ต่างๆ ที่มีในขบวนการการทำงาน

 

Analyse

การวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อให้สอดคล้องกับตัวของซอฟแวร์แพคเกจ

System Design

เมื่อต้องมีการปรับปรุงซอฟแวร์แพคเกจ หรือต้องมีการพัฒนาโปรแกรม โดยเริ่มจากศูนย์ ทางทีมงาน system analyst จะเข้ามาช่วยประสานงานกับทาง System Engineer เพื่อให้โปรแกรมเมอร์พัฒนา โปรแกรมให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ

Training

การให้บริการด้านการฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับระบบงานตามที่วางแผนไว้

Implement

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการใช้งานที่สอดคล้องกับ Business Process Improvement ที่ได้วางแผนได้อย่างแท้จริง

Maintenance

การให้การสนับสนุน และช่วยเหลือวางแผน
การบำรุงรักษาระบบทั้งเชิงป้องกันและเชิงรุก


 

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ของทีมงานอิมพลิเมนต์ ที่เคยสัมผัสทั้งโปรแกรม จากต่างประเทศ และซอฟแวร์ที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งแต่ละซอฟแวร์ก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป เราได้นำประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงวิธีการอิมพลิเมนต์ เพื่อให้โปรเจคส์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยโซลูชั่นและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพเราทำให้เราสามารถยืนยันว่า เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสำเร็จให้กับลูกค้า 

บทความนี้มาจาก FORMA FORMULA PayRoll HRM ERP MRP Accounting CRM FingerScan Consult โปรแกรม บัญชี เงินเดือน การผลิต บริหารงาน บุคคล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร
http://www.jenathethird.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22