โปรแกรมระบบผลิตและวางแผนวัตถุดิบ (MRP)
วัน Sunday 06 Jul 08@ 00:14:23 ICT
หัวข้อ: Products


โปรแกรมบริหารระบบการผลิตและวางแผนวัตถุดิบ (MRP) 
    
Program MRP (Material Requirement Planning: MRP software) ระบบที่ช่วยวางแผนทางด้านการผลิตการจัดการวัตถุดิบและเครื่องจักร ซึ่งช่วยให้ ผู้ผลิต(Manufacturer) สามารถบริหารปริมาณสินค้าคงคลังและมี การใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณราคาต้นทุน ในการผลิตที่แท้จริงได้อีกด้วย Program MRP สามารถทำงานแยกอิสระ หรือเชื่อมโยงกับ Program Accounting Financial ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ได้กับอุตสาหกรรมในหลายประเภท ทั้งแบบการผลิตตามสั่ง (Make to Order) และแบบการผลิตเพื่อเก็บเข้าคลัง (Make to Stock), แบบ Discrete , Repetitive, Assembly, Batch และ Job Shop.

         จากประสบการณ์ในการผลิตซอฟท์แวร์ชื่อ Formula มากว่า 10 ปี จนสามารถเป็นผู้นำในการผลิตซอฟท์แวร์ทางด้านบัญชี ให้ผู้อื่นเดินตามและมีจำนวนผู้ใช้งานบน Windows มากที่สุด ทีมงานคริสตอลซอฟท์จึงไม่หยุดอยู่แต่เพียงแค่นั้น ทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Forma ขึ้นมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่รองรับระบบการผลิตทั้งในส่วนการวางแผนการผลิตโดยสามารถที่จะเช็คความเป็นไปได้ของแผนการผลิตเทียบกับกำลังการผลิต, การจัดการวางแผนวัตถุดิบ MRP (Material Requirement Planning) และการติดตามงานในระบบ shop floor  และช่วยทำรายการอัตโนมัติสำหรับ งานจัดซื้อ, งานเบิกวัตถุดิบเข้าสู่การผลิต, งานรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง เป็นต้น ท้ายสุดการหาต้นทุนของสินค้าตามจริง (Actual Cost) สามารถที่จะเป็นไปได้ ทำให้สามารถที่จะให้ความสนใจในการปรับปรุงกิจกรรม(Process Improvement) ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวที่ต้นทุนมีค่าสูงได้ถูกต้องdownload โบรชัว FORMA MRP

นอกจาก FORMULA/FORMA MRP/MCM ทางบริษัทยังมีโปรแกรม MRP: Synergy Xoft ที่เน้นในส่วนของ process manufacturing โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถที่จะรองรับในเรื่องของ


  • Recipe management
  • Production Plan
  • Production Structure
  • Inventory Management
  • Quality Management

Synergy Xoft เหมาะสำหรับธุกิจ อาหารและเครื่องดื่ม, สี, ยา และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

Synergy Xoft ครอบคลุมขบวนการธุรกิจตั้งแต่งานขาย จนถึงการผลิต และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีของบริษัทคริสตอลซอฟท์ การจัดการในเรื่องของสูตรการผลิต การวางแผนผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการจัดลำดับของงานในแต่ละวัน รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับขบวนการผลิต

สนใจรายละเอียดสามารถติดต่อสายด่วน คุณกาญจนา สมุหวิญญุ 081-8080-425, 02-728-6700

 
บทความนี้มาจาก FORMA FORMULA PayRoll HRM ERP MRP Accounting CRM FingerScan Consult โปรแกรม บัญชี เงินเดือน การผลิต บริหารงาน บุคคล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร
http://www.jenathethird.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://www.jenathethird.com/modules.php?name=News&file=article&sid=34