หน้าแรก
BRING IMAGINARY TO REAL SUCCESS
เมนูหลัก
โปรแกรมบัญชี, ERP, MRP
- Forma
- MRP
- Formula
- Formula Job Cost
- mForma
- Formula Winning
- Autoflight

โปรแกรมเงินเดือน
- Forma HRM
- Formula HRM
- Formula Payroll+TA
- Formula PayRoll
- Slip เงินเดือน
- FingerScan, เครื่องทาบบัตร

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- Mobile CRM Solution
- Formula CRM
- CONNECT-U (SMS)

บริการ
- IT Support
- Maintenance Support
- Network Infrastructure

บริษัท

- ลูกค้าของเรา
- เกี่ยวกับเรา
- ติดต่อเรา
- สมัครงาน
- บทความ
- Event
- News
FORMA FORMULA PayRoll online pharmacy without prescription Accounting CRM FingerScan Consult
FORMA FORMULA PayRoll HRM ERP MRP Accounting CRM FingerScan Consult โปรแกรม บัญชี เงินเดือน การผลิต บริหารงาน บุคคล เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร: Products

ค้นหาในหัวข้อนี้:   
[ กลับไปที่หน้าแรก | กรุณาเลือกหัวข้อใหม่ ]

CONNECT-U
ผู้บันทึก jena เมื่อ Wednesday 19 Oct 11@ 11:13:27 ICT (2960 ครั้ง)
(มีต่อ... | จำนวน: 0)
Products


SMS solution powered by JENA THE THIRD
Products: ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ
ผู้บันทึก jena เมื่อ Sunday 06 Sep 09@ 23:14:51 ICT (1851 ครั้ง)
(มีต่อ... | 925 ไบต์ | Products | จำนวน: 0)
Products
ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ
ซื้อซอฟต์แวร์ไทยที่เข้าร่วมโครงการ ทุกๆ 2,500 บาท รับทันที คูปองชิงโชค รถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ 1 รางวัลและคอมพิวเตอร์ SVOA 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท วันนี้ถึง 30 กันยายน 2552 เท่านั้น

SIPA-ATSI software Thai promotion
Products: FORMULA MSDE for medium company promotion
ผู้บันทึก jena เมื่อ Saturday 05 Sep 09@ 18:14:07 ICT (1987 ครั้ง)
(มีต่อ... | 1109 ไบต์ | Products | จำนวน: 1)
Productsformula msde

ERP solution to simplify business solution

เพื่อให้การบริหารแบบมืออาชีพ ง่ายขึ้น
โปรโมชั่นสำหรับ ธุรกิจขนาดกลาง FORMULA MSDE
ติดต่อฝ่ายขาย คุณกาญจนา, คุณพรศรี 02-728-6700
Products: CRM: Customer Relationship Management
ผู้บันทึก JENA เมื่อ Friday 29 Aug 08@ 15:29:41 ICT (4562 ครั้ง)
(มีต่อ... | Products | จำนวน: 1)
Productsการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)
คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างการใช้ระบบสารสนเทศ ใช้งานสลับข้ามหน้าที่กันได้ในองค์กร นั่น คือ การรวมเอาระบบอัตโนมัติหลาย อย่าง มาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่า จะเป็นการขาย การตลาด และการบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถได้รับการโต้ตอบจากคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ หรืออีกนัยหนึ่ง CRM คือ การสร้างขอบข่ายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมา โดยมีซอฟท์แวร์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ ทำงานและฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อช่วยปฏิบัติการทางธุรกิจ เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า จัดเก็บพฤติกรรม การบริโภคของลูกค้า และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและธุรกิจระบบ CRM ทำให้พนักงานสามารถ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย วางใจได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ ลูกค้า งานหลักของระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ามีดังต่อไปนี้


crm welcome

*
การจัดการเรื่องการติดต่อ (Contact Management)
ซอฟท์แวร์ CRM จะช่วยในด้านการขาย การตลาด การบริการอย่างมืออาชีพ และช่วยเก็บข้อมูลลูกค้า ซึ่งมีความสัมพันธ์กันที่ผ่านมาเอาไว้ เพื่อนำมาช่วยวางแผนในการเป็นช่องทาง ในการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับการทำธุรกิจติดต่อกับลูกค้าแบบครบวงจร สารสนเทศที่ดึงดูดลูกค้าก็คือ สิ่งที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่าย เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเลกทรอนิคส์ เว็ปไซต์ การขายปลีก การรับข้อมูลจากจุดบริการและการติดต่อส่วนบุคคล ระบบ CRM จะจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งรวมกันเป็นสารสนเทศบัญชีลูกค้า (Customer Account Information) และให้ลูกค้าติดต่อกับบริษัทได้โดยผ่านอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังการขาย การตลาด การบริการ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในลักษณะอื่น ๆ

*
การขาย (Sales Management)
ระบบ CRM ช่วยจัดการด้านการขายด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลของบริษัทยังมีประโยชน์นำมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการขาย ซึ่งทำให้การขายสามารถขายได้สูงขึ้น ระบบสนับสนุนที่ว่านี้ รวมไปถึงโอกาสการขาย สารสนเทศของผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการอ้างการขาย ระบบ CRM นั้นสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจเช็ค สถานะทางบัญชี ประวัติต่าง ๆ ได้และแจ้งยอดขายผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาฝากเงินตาม ยอดขายของตนเอง หรือ การลงทุนที่ตนเองได้ลงทุนกับบริษัทเอาไว้ได้

*
การตลาด (Marketing Management)
ระบบ CRM ช่วยให้การทำการตลาดแบบมืออาชีพประสบความสำเร็จ เนื่องจากเป็นการ ช่วยส่งเสริมการขายได้โดยตรงด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น ทำให้การตั้งเป้าหมาย ทางการตลาดได้รับผลดี ช่วยในการจัดตาราง ทำการตลาด และช่วยติดตาม การส่งอีเมล์ไปยังลูกค้าได้โดยตรง ระบบ CRM เป็นซอฟท์แวร ์ช่วยด้านการทำตลาด และลูกค้าสามารถได้รับข้อมูลตอบกลับ จากระบบฐาน ข้อมูล อีกทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ระบบ CRM ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น เมื่อลูกค้าทำการร้องขอข้อมูลเข้ามา จะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องการขายหรือการบริการ

*
การบริการและการสนับสนุนลูกค้า (Customer Service and Support)
ระบบ CRM ช่วยจัดการด้าน การบริการด้วยซอฟท์แวร์ที่ สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ของลูกค้าได้ด้วย ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกันได้ เช่น ฐานข้อมูลการขาย และการตลาด แบบมืออาชีพ ระบบ CRM ช่วยสนับสนุนลูกค้า โดยที่ผู้บริหาร สามารถเพิ่มปรับปรุง, มอบหมายงาน, และจัดการการร้องขอด้านการบริการที่ลูกค้าร้องขอเข้ามาได้ ซอฟท์แวร ์ศูนย์กลางโทรศัพท์ (Call Center) เหมือนเป็นตัวแทนสนับสนุนบริการลูกค้า ซึ่งมีความชำนาญและมีสิทธิ์อำนาจตามแต่ละชนิดของการบริการร้องขอ ซอฟท์แวร์ ช่วยทำงานบนโต๊ะ (Help Desk) ช่วยในการบริการลูกค้า ซึ่งมีปัญหา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้า และ การบริการช่วยจัดการข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์กัน ให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า อีกประการหนึ่ง ยังมีการพัฒนาเว็ปไซต ์ขึ้นมา เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถเข้าถึง ข้อมูลของบริษัทได ้เป็นการส่วนบุคคล
Products: FORMA TRD
ผู้บันทึก jena เมื่อ Sunday 24 Aug 08@ 01:20:35 ICT (2496 ครั้ง)
(มีต่อ... | Products | จำนวน: 0)
Products

Forma TRD คือ ซอฟท์แวร์ระบบบัญชีที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่เป็นนักบัญชี
อย่างแท้จริง เพราะถูกต้องตามหลักภาษีและสรรพากรไทย มีความยืดหยุ่นสูง คล่องตัว เรียนรู้ได้ง่ายและสามารถใช้งานได้จริง ประกอบด้วย 8 ระบบหลัก ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีด้วยเทคโนโลยี Client/Server ซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Hardware platform ที่หลากหลาย เช่น Server ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 , Linux , Unix , OS/400 (IBM) Client ใช้ได้กับ Microsoft Windows ทุกเวอร์ชั่น

นอกจากนี้ Forma ยังทำงานได้ดีบน Database หลากหลายเช่น Informix (IBM) ,Oracle, DB 2 (IBM), SQL Serverซึ่งรองรับปริมาณงานในระดับมากกว่า 1 ล้าน Transactions

Forma Super GL (ระบบบัญชี)
Forma AR (ระบบลูกหนี้)
Forma AP (ระบบเจ้าหนี้)
Forma PO (ระบบจัดซื้อ)
Forma SO (ระบบขาย)
Forma IC (ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง)
Forma FA (ระบบสินทรัพย์ถาวร)
Forma CQ (ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร)
31 เรื่อง (7 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ]
จำหน่าย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
จำหน่าย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตร ทุกรุ่น FingerScan Finger Scan
จำหน่าย โปรแกรมเงินเดือน
Free Download Payroll
ดาวน์โหลด ฟรี โปรแกรม เงินเดือน Formula PayRoll free Download

Our Partners

          

โปรแกรมบัญชี เงินเดือน ERP MRP PayRoll Software Accounting HRM Job Cost การผลิต Consult ปรึกษา
บริษัท เจน่า เดอะ เธิร์ด จำกัด
144/24 ชั้น 6, คลองจั่นเพลส อาคาร เอ, ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 02-728-6700 (Auto) แฟกซ์ 02-733-2126 Hotline: 081-838-5948


Web Engine by PHP-Nuke & ThaiNuke
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที