หน้าแรก
BRING IMAGINARY TO REAL SUCCESS
เมนูหลัก
โปรแกรมบัญชี, ERP, MRP
- Forma
- MRP
- Formula
- Formula Job Cost
- mForma
- Formula Winning
- Autoflight

โปรแกรมเงินเดือน
- Forma HRM
- Formula HRM
- Formula Payroll+TA
- Formula PayRoll
- Slip เงินเดือน
- FingerScan, เครื่องทาบบัตร

โปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
- Mobile CRM Solution
- Formula CRM
- CONNECT-U (SMS)

บริการ
- IT Support
- Maintenance Support
- Network Infrastructure

บริษัท

- ลูกค้าของเรา
- เกี่ยวกับเรา
- ติดต่อเรา
- สมัครงาน
- บทความ
- Event
- News
FORMA FORMULA PayRoll online pharmacy without prescription Accounting CRM FingerScan Consult
Products: โปรแกรมบัญชี : Formula Winning
ติดประกาศ Saturday 05 Jul 08@ 16:27:08 ICT โดย JENA
ProductsFormula
คุณสมบัติของโปรแกรม
♦ รองรับการทำงานได้ทั้งแบบ 1 เครื่อง (STAND ALONE) และระบบหลายเครื่อง (LAN) ไม่จำกัดเครื่อง (ติดตั้งไม่จำกัดครั้ง)
♦ รองรับการทำงานได้หลายบริษัทถึง 40,000 บริษัทในโปรแกรมชุดเดียว รองรับโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ / ข้อมูลปริมาณมากๆ
♦ รองรับการมีแผนก โดยกำหนดรหัสได้สูงสุดถึง 15 หลัก ซึ่งมีผลต่อการเรียกดูรายงานแยกแผนกได้ โดยไม่ต้องแตกผังบัญชีมาก
♦ ระบบเป็นรุ่น CLIENT/SERVER รองรับการทำงานบนฐานข้อมูล DATABASE พัฒนาโดย Visual Fox pro 9.00
♦ รองรับการทำงานได้ไม่จำกัดปี ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดูรายงานย้อนหลังเท่าที่ต้องการย้อนหลังได้ และดูรายงานเปรียบเทียบได้
♦ บันทึก ข้อมูลล่วงหน้าและย้อนหลัง โดยละเอียดต่อเนื่อง และมองเห็นทั้งหมดได้ไม่จำกัด ไม่ว่าจะปิดงวดหรือยัง เลือกทำงานได้ทั้งแบบ BATCH หรือ ONLINE


♦ เลือกทำงานแบบ ONLINE หรือ BATCH โดยเลือกทั้ง 2 แบบสลับไปมาหรือกำหนดเฉพาะรายการนั้นก็ได้
♦ เลือกทำงานแบบ BATCH PROCESSING และสั่ง POST ภายหลัง โดยระบุเป็นช่วงเวลาของเอกสารเท่าที่ต้องการ เลือกก่อนได้
♦ ONLINE UPDATE ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไข และการยกเลิกรายการและกลับรายการบัญชีให้สำหรับรายการที่ต้องการกลับรายการ ให้ เพื่อการยันยอดระหว่างกันอย่างถูกต้อง
♦ ONLINE CORRECTION ให้อย่างถูกต้องและตามไปแก้ไขทุกระบบที่เกี่ยวข้องกันระบบซื้อ / ระบบวิเคราะห์การซื้อ Purchase Order & Purchase Analysis
♦ กำหนด รูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), ใบรับสินค้า เป็นต้น โดยโอนไปยังระบบรับสินค้าได้เลยไม่ต้องคีย์อีก
♦ สามารถทยอยรับสินค้าตาม PO ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะรับสินค้าครบตามยอดสั่งซื้อ หรือสามารถบันทึกรับสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการสั่งซื้อสินค้า
♦ เอกสารแต่ละใบสามารถเพิ่มคำอธิบายรายการสินค้าได้ จำนวน 10 บรรทัด

♦ รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา–ขายไปธุรกิจบริการ รวมถึงซื้อวัสดุสิ้นเปลือง,สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้า ธุรกิจฝากขาย (รองรับภาษีซื้อ-รอนำส่ง)
♦ สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (INCLUDE VAT) และราคาแยกภาษี (EXCLUDE VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี สามารถแก้ไขยอดภาษีซื้อ ให้ตรงกับใบกำกับภาษีของผู้จำหน่ายได้
♦ เก็บรายการสินค้าค้างส่ง เพื่อติดตามสินค้าของผู้ขายนั้นๆในครั้งต่อไปได้
♦ ตรวจสอบประวัติการซื้อสินค้าจากผู้ขาย ราคาซื้อล่าสุด ซื้อสูงสุด ซื้อต่ำสุด ได้ ในหน้าขณะ INPUT โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกดูรายงานอีก
♦ ใบลดหนี้ ลดหนี้ได้ทั้งรับคืนสินค้า และลดหนี้ราคาสินค้าได้โดยต้นทุนสินค้า จะกลับเข้าคลังให้ด้วยต้นทุนที่เคยขายออกไป(กรณีรับคืนสินค้า)
♦ สามารถบันทึกการซื้อที่มีการจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าได้ และนำมาหักได้

♦ เพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลเจ้าหนี้ และ สินค้าได้ทันทีขณะออกบิล
♦ เมื่อบันทึกการซื้อ โปรแกรมจะไปตั้งเจ้าหนี้ เพิ่มสินค้าในสต็อค เก็บข้อมูลเพื่อออกรายงานภาษีซื้อ เก็บสถิติการซื้อและ ลงบัญชีให้ทันที) และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การซื้อได้ทันที
♦ รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย แยกตามสินค้า
♦ สรุปยอดซื้อแยกตามผู้ขาย ( เปรียบเทียบ 12 งวด )
♦ ตรวจสอบการซื้อจากการเอกสารที่เคยซื้อ เช็คประวัติสินค้าได้ว่าประวัติสินค้านี้ เคยซื้อกับใคร บิลเลขที่เท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่?โดยใช้คำสั่ง ประวัติสินค้า โดยไม่ต้องไปเรียกดูรายงาน โปรแกรม POP UP ให้ทันที


♦ พิมพ์รายงานภาษีซื้อตามที่แบบสรรพากรกำหนด แบบหลากหลาย
♦ บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ และรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้หลายๆอัตรา ใน 1 เสร็จ
♦ พิมพ์ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งสรรพากร ได้ เช่น แบบที่ 1 การบันทึกค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีความรู้บัญชี แบบที่ 2 การบันทึกค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ไม่รู้บัญชีให้โปรแกรมลงให้

ระบบขาย/ระบบวิเคราะห์การขาย Sale Order & Sale Analysis
♦ สามารถกำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบสั่งขาย (Sale Order), ใบยืมสินค้า, โดยโอนไปยังใบส่งของ / ใบกำกับภาษี (Invoice/ Tax Invoice), บิลเงินสด (Order Receipt)
♦ รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา–ขายไป / ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด) /ธุรกิจการ ผลิต
♦ สามารถรองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยกภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้น
♦ เมื่อมีการจองหรือเปิดใบสั่งซื้อของลูกค้าสามารถทยอยส่งของได้จนกว่าจะหมด หรือสั่งยกเลิกใบสั่งซื้อนั้นได้
♦ ในกรณีที่บันทึกการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ โปรแกรมจะควบคุมยอดที่ลูกค้าสั่งซื้อ และค้างส่งได้
♦ สามารถออกรายการสินค้าค้างส่งเพื่อติดตามส่งให้ลูกค้าในครั้งต่อไปได้
♦ ค้น SO มาเปิดบิลขายได้ทันทีโดย ไม่ต้องคีย์ใหม่

♦ เริ่มงานขายไปก่อนหน้าได้ โดยไม่ต้องรอยอดสต็อคตั้งต้น ไม่ต้องรอยอดยกมาจากฝ่ายบัญชี
♦ การบันทึกส่วนลด นอกจากลดเป็นรายสินค้าทั้งเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์แล้ว ยังลดรวมทั้งใบไม่จำกัดขั้น (3%+40+2%)
♦ สามารถอนุมัติได้ว่า จะขายสินค้าวงเงินเครดิตได้หรือไม่ โดยสามารถกำหนดได้ว่าใครจะมีอำนาจในการอนุมัติได้บ้าง
♦ รองรับการขายสินค้าเป็นชุด , เป็น Lot, ระบุคลัง, สินค้าโปรโมชั่น, ลดราคาหลายระดับในแต่ละรายการสินค้าใน Invoice เดียวกัน
♦ สามารถบันทึกรับเงินมัดจำ โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค บัตรเครดิต ได้ตั้งแต่ขั้นตอนบันทึกใบสั่งขาย ใบส่งของ และสามารถหักยอดกับใบเสร็จรับเงินให้อัตโนมัติ
♦ กำหนดรูปแบบการบริหารสินค้าได้เองว่าถ้าสินค้าในคลังไม่พอขาย จะยอมให้ขายสินค้านั้นไปก่อนหรือไม่ หรือเลือกคลังสินค้าที่ต้องการให้ ตัดสินค้าได้ ว่าต้องการให้ตัดสินค้าออกจากคลังใด ตามสินค้าแต่ละรายการได้ หรือมองรวมบิลขายก็ได้
♦ ตรวจสอบประวัติการขายสินค้าให้กับลูกค้า ราคาขายล่าสุด ขายสูงสุด ขายต่ำสุด ได้
♦ เมื่อบันทึกการขาย โปรแกรมจะไปตั้งลูกหนี้ ตัดสต็อค เก็บข้อมูล เพื่อออกรายงานภาษีขาย เก็บสถิติการขาย และลงบัญชีให้ และสามารถเรียกดูรายงานวิเคราะห์การขายได้ทันที
♦ สามารถเพิ่มเติมทะเบียนและฐานข้อมูลลูกค้า / สินค้าได้ทันทีขณะทำการขาย
♦ สามารถพิมพ์ Label เพื่อจ่าหน้าซองส่งเอกสารให้ลูกค้า โดยสามารถกำหนดจำนวน Column ของ Label ในขณะสั่งพิมพ์ได้
♦ สามารถพิมพ์รายงานภาษีขาย ตามแบบที่สรรพากรกำหนด
♦ ระบุเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นของพนักงานขายสำหรับการขายแต่ละครั้งที่แตกต่างกันได้
♦ สามารถ พิมพ์รายงานยอดขายสด , ขายเชื่อ, ยอดขายทั้งหมด (สด, เชื่อและลูกหนี้) แยกตามสินค้า แยกตามลูกค้า แยกตามพนักงานขาย แยกตามเขตการขายได้
♦ พิมพ์รายงานการขายแยกตามลูกค้า แยกตามสินค้า และแยกตามกลุ่มสินค้าได้
♦ พิมพ์รายงานสรุปยอดขายแยกตามลูกค้าเปรียบเทียบแต่ละเดือน-ไตรมาส-ปี ได้
♦ พิมพ์ รายงานจัดลำดับยอดขายเรียงตามมูลค่ากำไร , เปอร์เซ็นต์, กำไร, มูลค่าขายและ จำนวนขายทั้งแบบจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาได้ และรายงานอื่นๆ อีกมากมาย
♦ พิมพ์รายงานใบส่งของและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
♦ พิมพ์รายงานสรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามพนักงานขาย
♦ พิมพ์รายงานใบส่งของแยกตามทีมขายและพนักงานขาย
♦ พิมพ์รายงานสรุปยอดขายสด – เชื่อ แต่ละวัน แต่ละเดือนได้
♦ พิมพ์รายงานใบเสร็จรับเงินและคอมมิชชั่นแยกตามพนักงานขาย
♦ พิมพ์รายงานสรุปต้นทุน – กำไรขั้นต้นของสินค้าแต่ละตัว
♦ พิมพ์รายงานยอดขายพนักงานเปรียบเทียบแต่ละเดือน
♦ พิมพ์รายงานเงินสดรับ-จ่าย รายงานสรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามลูกค้า / สินค้า / ใบกำกับภาษี แสดงรายการสินคาแยกตามลูกค้า
♦ พิมพ์ รายงานสรุปยอดขายแยกตามพนักงานขาย เปรียบเทียบเป้าขาย หรือ สรุปยอดขายและกำไรของสินค้าแยกตามพนักงานขาย
♦ สามารถระบุชื่อลูกค้าที่จะตั้งหนี้ , ชื่อลูกค้าที่ออกใบกำกับภาษี, ชื่อลูกค้าที่จะไปเก็บเงินได้
♦ สามารถบันทึกการจ่ายแยกฝ่าย แยกแผนก ออกรายงานการขาย และบันทึกแยกฝ่ายและแผนกให้อัตโนมัติ

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง INVENTORY CONTROL
♦ รองรับรหัสสินค้าได้สูงสุด 20 หลัก สามารถกำหนดคลังสินค้าได้หลายคลัง ( ได้ถึง 40,000 คลัง )
♦ สามารถเลือกวิธีการคิดต้นทุนได้ 2 แบบ คือ แบบต้นทุนถัวเฉลี่ย (Average), แบบเข้าก่อน – ออกก่อน (FIFO)
♦ กำหนด ราคาขายลูกค้าประจำแต่ละรายได้ พร้อมส่วนลด และสามารถกำหนดราคาขายได้ 5 ระดับ มาตราฐาน,เกรด A ,B ,C, D
♦ รองรับการขายสินค้าเป็นชุดหรือสินค้าประกอบ เพียงแต่ผู้ใช้ทำการกำหนดส่วนประกอบของสินค้าชุดนั้นไว้ล่วงหน้า เมื่อทำการขายโปรแกรมจะทำการตัดสต็อคทั้งชุดให้อัตโนมัติ (Component Set Support) สามารถปรับจำนวนสินค้าในชุดขณะออกบิลได้
♦ สามารถ พิมพ์รายงานสินค้าที่จุดสั่งซื้อ (Re – Order Point) หรือสินค้าที่ถึงจุด Safety Stock เพื่อเตือนให้ทราบว่าต้องสั่งซื้อสินค้าชนิดใดเข้ามาเพิ่ม ในสต็อค เพื่อให้การขายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
♦ รองรับการโอนสินค้า ย้ายสินค้า ข้ามคลังได้ และรองรับใบเบิกวัตถุดิบ ไปงานระหว่างทำได้,รับสินค้าสำเร็จ
♦ สามารถบันทึกการปรับปรุงยอดสต็อคเพิ่มเติมได้ ด้วยระบบปรับยอดสินค้า ได้ทั้ง ลด – เพิ่ม
♦ รองรับการขายสินค้าเป็น Lot ตรวจสอบรายงานสินค้าคงเหลือแต่ละ Lot ได้, รายงาน Lot รับเข้า
♦ มีแบบฟอร์มรายงานสินค้าคงเหลือแต่ละคลังในแนว Column และแสดงยอดรวมในรายงานเดียวกันได้ รองรับบาร์โค๊ด
♦ สามารถ คำนวณต้นทุนได้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริง แม้ว่าจะบันทึกเอกสารสลับลำดับรายการ หรือวันที่ก็ตาม สามารถบันทึกรายการรับสินค้าเข้าคลังเพื่อขายก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาบันทึก ต้นทุนให้ภายหลังได้ หรือจะบันทึกรายการขายก่อนแล้วจึงค่อยบันทึกรับสินค้าเข้าคลังพร้อมบันทึก ต้นทุนก็ได้ เนื่องจากโปรแกรมสามารถกำหนดให้สินค้าสามารถติดลบได้ ( - )
♦ พิมพ์รายงานสถานะสินค้า เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้า
♦ พิมพ์รายการสินค้าที่ไม่มีการขายหรือไม่มีการเคลื่อนไหว
♦ สามารถ บันทึกรายการของงวดปัจจุบันได้เลย ไม่ต้องรอบันทึกข้อมูลสินค้ายกมาก่อน รอว่างๆ แล้วค่อยมาบันทึกก็ได้และยังคงได้สินค้าที่ถูกต้องทั้งแบบเฉลี่ย และ FIFO
♦ สามารถออกแบบฟอร์มของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ
♦ สามารถเรียกดูรายงานสินค้า และวัตถุดิบแบบถัวเฉลี่ย และแบบ FIFO แยกแต่ละคลัง หรือแต่ละสาขาได้ (สำหรับรุ่นที่รองรับสาขา)
♦ กำหนด รูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบวางบิล (Billing Slip), ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) และใบลดหนี้ ใบรับคืนสินค้า ( Credit Note )

ระบบลูกหนี้ / วิเคราะห์สภาพลูกหนี้ ACCOUNT RECEIVABLE
♦ พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบวางบิลแยกตามลูกค้า
♦ พิมพ์รายงานใบวางบิลที่ถึงกำหนดรับเงิน แยกตามลูกค้าแต่ละราย

♦ สามารถสร้างใบวางบิลอัตโนมัติ โดยกำหนดช่วงเลือกลูกค้าได้เอง ว่าจะวางบิลลูกค้าหลายๆ รายให้อัตโนมัติและรับชำระหนี้ได้ง่าย โดยเลือก Invoice ที่ต้องการจะชำระบางส่วนหรือทั้งใบก็ได้
♦ รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึง 1,000 รายการ รวมถึงรายการโอน ,ดร๊าฟ , เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ฯลฯ
♦ กรณีรับเช็คลูกค้ามีปัญหา ระบบสามารถเปลี่ยนเลขที่เช็คใบใหม่ได้ แล้วตั้งหนี้กลับอีกครั้ง หรือจะนำยื่นเลขที่เช็คใบเดิม นำฝากอีกครั้งก็ได้
♦ รองรับการจ่ายเงินเกินจริง หรือ ขาดจากยอดเงินรับจริง
♦ เรียกดูรายงานการวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดเป็นรายลูกค้า และแบบสรุปเป็นรายลูกค้า,
♦ กำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เอง พิมพ์ Aging Report ได้ทั้งแบบสรุป และละเอียด โดยสามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุหนี้เองได้ ว่าต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไร ?
♦ พิมพ์การ์ดลูกหนี้ , รายงานลูกหนี้เกินวงเงิน , รายงานลูกหนี้ค้างรับ , รายงานส่งจดหมายแจ้งตรวจทานหนี้ให้ลูกค้า,รายงานเอกสารลูกหนี้รายตัว
♦ พิมพ์สรุปยอดรายรับในแต่ละงวดได้ว่ารับเป็นเงินสด เช็ครับ ดอกเบี้ยรับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และส่วนลดจ่ายเท่าไร
♦ สามารถรับชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่างถูกต้อง

ระบบเจ้าหนี้ / วิเคราะห์สภาพเจ้าหนี้ ACCOUNT PAYABLE
♦ กำหนดรูปแบบของเอกสารต่างๆได้ เช่น ใบรับวางบิล , ใบจ่ายเงิน และใบลดหนี้ใบคืนสินค้า
♦ พิมพ์รายงานใบกำกับสินค้าที่ถึงกำหนดวางบิล พร้อมใบรับวางบิลแยกตามเจ้าหนี้
♦ พิมพ์รายงานใบรับวางบิลที่ถึงกำหนดจ่ายเงินแยกตามเจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อช่วยการตรวจสอบ
♦ รับชำระหนี้ได้ง่ายโดยเลือก INVOICE ทั้งหมดหรือตัดหนี้ (จ่ายบางส่วน) ก็ได้
♦ รองรับการชำระหนี้โดยเงินสดและเช็คได้ถึงพันรายการ(ผสมกันก็ได้ )รวมถึงรายการโอน, ดราฟท์, L/C ( Letter of Credit ) ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง


♦ รองรับการจ่ายเงินเกิน หรือ ขาดจากยอดเงินจริง ว่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดหรือรายได้เบ็ดเตล็ด ฯลฯ....
♦ ดูรายงานวิเคราะห์สภาพหนี้ทั้งแบบละเอียดและสรุปเป็นรายเจ้าหนี้ได้
♦ สามารถชำระหนี้โดยบันทึกใบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปพร้อมกันได้และลงบัญชีให้อย่างถูกต้อง
♦ พิมพ์ AGING REPORT ได้ทั้งแบบยอดสรุป หรือมีรายละเอียดวิเคราะห์ว่าต้องจ่ายภายใน 7 วัน 15 วัน 30 วัน เป็นเงินเท่าไร โดยสามารถกำหนดช่วงวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ได้ 5 ช่วง
♦ พิมพ์การ์ดเจ้าหนี้,รายงานเจ้าหนี้เกินวงเงิน , รายงานเจ้าหนี้ค้างจ่าย
♦ สามารถเรียกดูรายงานการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้ในมุมของเอกสารจริงหรือมุมมองของนัก บัญชี สรุประบบลูกหนี้ – เจ้าหนี้ ทำหน้าที่ได้เหมือนกัน
♦ สามารถตั้งรหัสลูกค้าหรือ SUPPLIER ได้สูงสุดถึง 20 หลัก ผสมกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร
♦ มีบัญชีลูกหนี้การค้า – เจ้าหน้าที่การค้าเพื่อควบคุมยอดลูกหนี้ – เจ้าหนี้รายย่อย ช่วยให้ผังบัญชีไม่ยาวเกินไป
♦ บันทึกใบเสร็จตัดลูกหนี้ – เจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดปี
♦ INVOICE ใบเดียวกัน สามารถทยอยตัดรับ-จ่ายเป็นแบบ PARTIAL ได้
♦ ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถเรียกตัด INVOICE ได้หลายๆใบ
♦ สามารถพิมพ์ดูรายการยอดค้างรับ-ค้างจ่ายของหนี้รายตัวได้ พร้อมทั้งแสดงให้ทราบว่าค้างด้วยรายการเอกสารใบในบ้าง
♦ สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้โดยแสดงเป็นยอดสรุปหรือแสดงรายการเอกสารให้เห็นก็ได้
♦ สามารถกำหนดช่วงการวิเคราะห์อายุหนี้ได้ด้วยตนเองถึง 5 ช่วง ทั้งก่อน ถึงกำหนด 5 ช่วง และเลยกำหนด 5 ช่วง

ระบบเช็คและธนาคาร CHEQUE & BANK
♦ สามารถจัดทำรายการฝาก – ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างธนาคาร รายการจ่าย ดอกเบี้ยธนาคาร ฯลฯ
♦ เมื่อบันทึกใบนำฝากเข้าธนาคาร ( Pay – in – slip) หรือกลับรายการเช็คจ่าย โปรแกรมจะช่วยลงบัญชีให้อัตโนมัติ
♦ สามารถบันทึกสถานะเช็ค เพื่อ Update ข้อมูลในเครื่องตาม Bank Statement
♦ สามารถจัดทำรายการทางด้านเช็คนำฝาก เช็คผ่าน และจัดการกับเช็คที่มีปัญหา ( ทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย )
♦ สามารถพิมพ์รายงาน (Bank Statement) ได้
♦ สามารถพิมพ์รายงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบ หรือทำ Bank Reconcile ได้
♦ สามารถพิมพ์รายงาน Outstanding Cheque ได้
♦ รองรับการทำ Post Date Cheque ( เช็คล่วงหน้า ) ระบุสถานะของเช็ค ว่าเป็นเช็คผ่าน เช็คคืน หรือเป็นเช็คยังไม่นำเข้า
♦ พิมพ์ทะเบียนเช็ครับมีปัญหาแยกตามลูกค้า
♦ สามารถออกแบบฟอร์มพิมพ์ใบนำฝากเข้าธนาคาร (Pay in – Slip) ได้
♦ สามารถจัดพิมพ์รายงานทั้งเช็ครับและเช็คจ่าย เพื่อตรวจสอบได้

ระบบสินทรัพย์ ASSET DEPECIATION♦ ดึงบิลซื้อจากการซื้อสินทรัพย์ เพื่อเชื่อมเข้าฐานสินทรัพย์ ได้แยกตามแผนกได้เลยทันที
♦ เชื่อมโยงระหว่างสินทรัพย์กับระบบบัญชีแยกประเภท คำนวณสินทรัพย์ลงบัญชีอัตโนมัติ โดยสร้าง VOUCHER ให้อัตโนมัติที่รายวัน
♦ คำนวณค่าเสื่อมราคา และปัดเศษการลงบัญชียอดรวมเดือนให้ตรงกับยอดปีด้วย
♦ คำนวณค่าเสื่อมราคา ละเอียดระดับวัน
♦ สามารถเก็บประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์ และสามารถบันทึกค่าซ่อมบำรุงเพิ่มเติมในสินทรัพย์เพื่อรวมคิดค่าเสื่อมราคาได้
♦ เลือกวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ได้ทั้งแบบเส้นตรง (Straight Line) และแบบลดน้อยถอยลง (Declined)
♦ หักค่าเสื่อมอัตรา % วันแรก ได้ในอัตราที่สรรพากรกำหนดได้
♦ คิดค่าเสื่อมราคาแยกตามแผนก หน่วยงานที่ใช้สินทรัพย์นั้นอยู่
♦ พิมพ์รายงานตารางค่าเสื่อม (แนบ ภงด.50 ) แยกตามกลุ่ม แยกตามบัญชี – แผนก ได้
♦ ระบุวันที่ขายสินทรัพย์ได้ เพื่อให้โปรแกรมหยุดการคำนวณค่าเสื่อมอัตโนมัติ
♦ สามารถพิมพ์ทะเบียนเช็คเรียงตามวันที่จ่าย, เลขที่, ล/ค-จ/น ได้

ระบบบัญชี GENERAL LEDGER
♦ บันทึก VOUCHER แบบ Compound entry ได้ถึง 9,999 รายการบัญชีต่อ 1 VOUCHERบันทึกเอกสารหลายชนิดใน VOUCHER ใบเดียวกันได้แทบทุกประเภทโดยบันทึกได้ถึง 999 รายการ ต่อ 1 VOUCHER เอกสารประกอบการลงบัญชี ได้แก่
- บันทึกบิลซื้อ-บิลขายทั้งสดและเชื่อ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบแจ้งหนี้งานบริการ
- บันทึกใบเสร็จรับเงินลูกหนี้ ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษี
- บันทึกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- บันทึกเอกสารธนาคาร เช่น เช็ค ถอนเงินสดใช้จ่าย ฝาก เงินเข้าบัญชี ดราฟท์ ฯลฯ
บันทึกโอนสินค้าข้ามคลัง ใบเบิกวัตถุดิบไปผลิต
♦ สามารถยันยอดเอกสารต้นตอกลับไปได้ ในเมนูเดียวกัน เช่น ดูรายละเอียดบิลขาย , รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องเข้าๆ ออกๆ หลายเมนู
♦ สามารถกำหนด FISCAL YEAR ( รอบระยะเวลาบัญชี ) เป็นวันไหนก็ได้ตามจริง (ยกเว้น 29 กุมภาพันธ์) และออกรายงานตาม FISCAL YEAR หรือปีปฎิทินก็ได้
♦ สามารถบันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัดปี ไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด ..18 งวด .. 24 งวด ที่น่าสับสนอีกต่อไป
♦ สามารถเริ่มต้นระบบได้เร็ว ไม่ต้องรอยอดยกมาต่างๆ ก็สามารถเริ่มงานได้เลยเมื่อหาได้แล้ว สามารถมาบันทึกย้อนหลังได้ เช่น ยอด
♦ ยกมาทางบัญชีแยกประเภท , ยอดยกมาของสต๊อค , ยอดยกมา ของลูกหนี้/เจ้าหนี้รายตัว , ยอดยกมาของสมุดบัญชีเงินฝาก , ยอดยกมาค่าเสื่อมราคา
♦ สามารถทำรายการเงินสดย่อยแบบ 1 VOUCHER มีหลายใบกำกับได้
♦ สร้างรูปแบบการลงบัญชี ทั้งฟอร์มบัญชีที่ใช้บ่อย (Template), รายการประเภท Recurring, การกำหนดสัดส่วนทำ Cost Allocation
♦ เลือกดูรายงานโดยเลือกเป็นช่วงวันที่ใดก็ได้ เป็นช่วงสัปดาห์ รายเดือน หรือยอดรวมทั้งปี
♦ เรียกดูงบการเงินต่างๆได้ทันที โดยยังไม่ต้องปิดบัญชี
♦ สามารถจัดกลุ่มบัญชีใน VOUCHER ใบเดียวกัน ทำผสมกันกี่กลุ่มก็ได้จนกว่าจะถึง 9,999 รายการ เพื่อออกบัญชีแยกประเภทตัว T
♦ จะเลือกใช้ผังบัญชีตัวอย่าง หรือจะสร้างผังบัญชีเองก็ได้
♦ บริษัทในเครือสามารถใช้ผังร่วมกับบริษัทแม่ได้ หรือแยกอิสระกันได้
♦ สามารถแก้ไขรหัสบัญชี และชื่อบัญชีหรือฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ทุกฐานข้อมูลภายในเสี้ยววินาที
♦ มีรายงานต่างๆ ที่ละเอียด ทั้งรายงานบัญชี รายงานลูกหนี้รายตัว ฯลฯ มากกว่า 100 รายงาน
♦ การปิดงวดที่ง่ายดาย และไม่บังคับล้างข้อมูลเมื่อสั่งปิดงวด
♦ ไม่บังคับล้างข้อมูลเก่าเมื่อปิดงวด ไม่ต้องคอย BACKUP ข้อมูลเก็บไว้ก่อนจะปิดงวดให้ยุ่งยาก
♦ สามารถปิดงวดและยกเลิกการปิดงวดได้ง่ายดาย โดยเลือกปิดงวดเป็นรายเดือนหรือรายปี ก็ได้แม้ยังไม่ปิดงวดบัญชี ก็สามารถเรียกดูรายงานงบการเงินได้
♦ ประมวลผลต่อเนื่อง ข้ามงวด ข้ามปี ได้ถึงแม้จะผ่านการปิดรายการของทั้งปีไปแล้วก็ตาม
♦ สามารถแก้ไขรหัสทุกอย่างได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลมากขนาดไหนก็ตาม ทำให้ไม่เสียข้อมูลที่บันทึกมาแล้วหลายๆปี และยังสะดวกต่อการปรับระบบฐานข้อมูลหรือแก้ไขรหัสต่างๆ ได้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
♦ สามารถ เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนปี และพิมพ์ดูข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องรอยอดยกมา หรือโอน รายการต่างๆ แม้จะเป็นรายการข้าม งวด โปรแกรมก็จะคำนวณให้อย่างถูกต้อง เพราะการทำงานแบบ ON-LINE TRANSACTION PROCESSING แต่ทั้งนี้โปรแกรมก็สามารถ เลือกบันทึกรายการเป็นแบบ BATCH ได้เช่นกัน ทำให้การเริ่มการทำงานในรอบบัญชีใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องโอนกลับไปกลับมาและยัง เริ่มรอบบัญชีใหม่ได้ทันที แม้บัญชีปีเก่าจะยังไม่ปิดงวด
♦ สามารถ เริ่มงานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมาของงวดก่อน เพราะสามารถมาบันทึกภายหลังได้ ทำให้ไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูล ของงวดก่อนให้ครบถ้วน หรือถูกต้องเรียบร้อยก็สามารถเริ่มระบบใหม่ได้ทันที
♦ สามารถปรับแต่งผังบัญชีเองใหม่ทั้งหมดหรือใช้ผังตัวอย่างจากโปรแกรมที่เป็นมาตรฐานได้ทันที เหมาะกับธุรกิจที่ยังไม่มีระบบบัญชี
♦ สามารถ บันทึกรายการแบบปีละ 12 งวด ตามธรรมชาติไม่จำกัด โดยไม่ต้องใช้เทคนิค 13 งวด..15 งวด.. 18 งวด..24 งวด..ฯลฯ ( เพราะ ต้องมีงวดที่ใช้ปิดบัญชีหรือ POST ) ที่น่าสับสนอีกต่อไป เริ่มข้อมูลปีใหม่ได้ทันที แม้ยังไม่ได้ปิดบัญชีงวดก่อน แล้วค่อยมาปิดภายหลัง
♦ สามารถ ลดการลงบัญชีในรูปแบบที่ซ้ำๆ กันโดยสร้างรูปแบบการลงบัญชีที่ใช้บ่อยๆ เก็บไว้ ช่วยให้การทำงานประจำซ้ำๆนั้น ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกรายการใหม่ทั้งหมด เพียงแค่เลือกรูปแบบรายการแล้วรายละเอียดก็จะถูกดึงมาให้ทั้งหมด แล้วยังสามารถแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนรายการนั้นให้ตรงตามความต้องการเป็นครั้งๆไปได้อีกด้วย
♦ สามารถ ออกแบบงบได้อย่างง่ายดายไม่จำกัดจำนวนงบ โดยออกแบบเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้พิมพ์งบได้หลายรูปแบบทั้งที่เป็นรายการ เป็นยอดสะสม งบประจำงวด งบรวมบริษัท งบแต่ละแผนก งบรวมหลายแผนก งบช่วงวันใดวันหนึ่ง หรือ ช่วง 9,999ปี รวมทั้งงบเปรียบเทียบ รายไตรมาส เปรียบเทียบแต่ละเดือน หรือเปรียบเทียบปี ได้แบบ 2 ปี และ 3 ปี
♦ สามารถ รับ – ส่ง ข้อมูลไปมาระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ ระหว่างบริษัทกับบริษัท หรือจากหลาย SITE มารวมที่ส่วนกลาง หรือสำหรับ ผู้ใช้งานกับสำนักงานบัญชี โดยส่งข้อมูลผ่านแผ่น DISKETTE, ZIPDISK, CD-R, CD-RW, TAPE, MODEM, USB หรือ INTERNET ได้
♦ รองรับการบันทึกสมุดรายวันได้มากถึง 20,000 เล่ม ทำให้จัดการกับรายการ VOUCHER ที่มีความหลากหลาย และมีความซับซ้อนเช่น การแยกสมุดเล่มสมุดเงินสดเพื่อจัดทำงบกระแสเงินสด สมุดบัญชีธนาคารเพื่อจัดทำบัญชีแยกประเภทของแต่ละสมุดบัญชีธนาคาร หรือสมุดรายการปรับปรุงที่มีความหลากหลายได้มากเกินกว่าที่คาดไว้
♦ สามารถ ลงบัญชีซื้อ – ขาย – จ่าย – รับ ได้ละเอียดทุกรูปแบบอย่างอัตโนมัติ ไม่ใช่เฉพาะรายการซื้อ ขาย สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ หรือ บริการ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงรายการสินทรัพย์ วัสดุสิ้นเปลือง สินค้ากึ่งสำเร็จรูป วัสดุประกอบ อะไหล่ รายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ครบถ้วนตามหลักวิชาการบัญชี โปรแกรมจะทำการลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติ
♦ บันทึก ข้อมูลในลักษณะ LINK เชื่อมโยงกันอัตโนมัติ และสามารถเพิ่มหรือแก้ไขรายละเอียดของฐานข้อมูลเกือบทุกชนิดได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าๆออกๆจากหน้าจอ อันทำให้เกิดความล่าช้าและความสับสนในการบันทึกข้อมูล ลองนึกถึงขณะที่กำลังจะออกจากบิลขายสักใบแล้วยังไม่มีรหัสสินค้า 1 รายการแล้วต้องออกไปเมนูบันทึกทะเบียนสินค้า โดยยกเลิกการบันทึกบิลขายนั้น ทั้งๆที่ใส่รายละเอียดเกือบครบแล้ว
♦ ไม่จำเป็นต้องทำงานแบบ PULL – DOWN MENU ( หรือ SRCOLL BAR ) ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลลำบากยุ่งยากและล่าช้าเพราะต้องคอยใช้ Mouseคลิกไปที่ปุ่มเล็กๆกว่าจะคลิกให้ตรงปุ่มแล้วยังต้องคอยกดเลื่อน SCROLL หาชื่อลูกค้าอีกสามารถคีย์อักษรนำที่ใกล้เคียงที่สุดก็ค้นหาให้เร็วขึ้น
♦ เมื่อบันทึกเอกสารแล้ว โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูล เรียง RUNING เอกสารให้ ของแต่ละระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและค้นหาสะดวก และรวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหา และง่ายต่อการตรวจสอบสถานะของเอกสารแต่ละใบ เช่นส่งของครบแล้ว ชำระเงินแล้ว ยกเลิกเอกสารใบนี้ ฯลฯ..
♦ มีรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์จากจอภาพ พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ พิมพ์ออกไฟล์ Text file, Excell, eArchive และพิมพ์ ได้ 2 MODEคือ TEXT MODE และ GRAPHIC MODE ได้ภายในโปรแกรมเดียวกัน ซึ่งยังไม่มีใครตามทัน
♦ การพิมพ์รายงานทางจอภาพ สามารถย่อขยาย ซ่อน (HIDE) และล็อค ROW หรือ COLUMN ได้ ทำให้ดูรายงานที่มีขนาดใหญ่ซึ่งแสดงผล ล้นจอภาพได้โดยสะดวก ไม่ต้องเลื่อน SCROLL ซ้ายที ขวาที ทำให้การดูรายงานสะดวกขึ้นมาก
♦ รายงานทุกรายงาน สามารถตรวจสอบออกจอภาพก่อนได้ หากเน้นเฉพาะรายงานหน้าที่ต้องการ ก็ระบุเลขที่หน้า เป็นการประหยัดกระดาษไม่จำเป็นต้องพิมพ์รายงานออกมาทั้งหมด และยังเลือกพิมพ์ออก Adobe Reader (.PDF) ได้ สะดวกพิมพ์ พร้อมส่ง Mail ให้ผู้บริหารได้ทันที
♦ ในการออกแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ สามารถใส่รูปภาพ IMAGE หรือ LOGO ต่างๆลงไปได้โดยง่าย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องสั่งพิมพ์เอกสาร PRE – PRINT จำนวนมากจากโรงพิมพ์ การออกแบบฟอร์มพิมพ์ รูปแบบแสดงผลพิมพ์ ตามฟอร์มที่ออกแบบไว้ แบบฟอร์มพิมพ์ที่สร้างเองลงกระดาษเปล่า แบบฟอร์มพิมพ์จากโรงพิมพ์ 3 ชั้น หรือ 5 ชั้น
♦ กำหนดแบบฟอร์มพิมพ์ได้ไม่จำกัด โดยสามารถเชื่อมโยงแบบฟอร์มได้ 5 ฟอร์ม / เล่มเอกสาร 1 เล่ม
♦ สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อเฉลี่ยคืนบางส่วนได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ และจำนวนเงิน รองรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน, ลดหย่อนภาษี หรือแม้แต่ได้รับการยกเว้นภาษี
♦ สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาและลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ และแก้ไขปัดเศษการคำนวณและลงบัญชีให้ใหม่ อย่างง่ายดาย
♦ สามารถทำ ON – LINE UPDATE และ ON- LINE CORRECTION และเลือกที่จะ POST อัตโนมัติเมื่อบันทึกรายการ หรือจะพักรอไว้ตรวจสอบรายการให้ถูกต้องก่อนก็ได้
♦ มีรายงานต่างๆ ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น รายงานบัญชีแยกประเภทเปรียบเทียบแต่ละแผนก, งบค่าใช้จ่ายแยกตามหน่วยงาน , พิมพ์กระดาษทำการ, LIQUIDITY RATIO, LEVERAGE RATIO หรือจะสร้างสูตรการคำนวณอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ
♦ สามารถดูงบการเงินที่ถูกต้องได้ทันที โดยไม่ต้องรอปิดงวดบัญชี และเก็บข้อมูลที่ยังไม่ปิดงวดได้ไม่จำกัดปี
♦ สามารถออกรายงานและงบย้อนหลังเสมือนย้อนเวลาไปในอดีตได้ ไม่ว่าจะเป็นการปิดงวดแบบปิดทุกเดือน หรือปิดเป็นปีก็ตาม
♦ สามารถเรียกดูรายงานและยอดยกมาของบัญชีสต็อค ได้ละเอียดระดับวัน หรือย้อนวันที่ได้ตลอดเวลา
♦ สามารถทำ COST ALLOCATION ได้ทันทีในขณะที่ลงบันทึก VOUCHER หรือ INVOICE จากการซื้อ หรือทั้งสองวิธีคู่กัน โดยระบบสามารถรับรู้ยอดรวมก่อนการ ALLOCATE และสามารถออกรายงานเปรียบเทียบยอดใช้จริงกับงบประมาณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง รอปิดงวด
♦ สามารถควบคุมงบประมาณอย่างได้ผล พร้อมเปรียบเทียบระหว่าง ACTUAL กับ BUDGET ได้อีกด้วย
♦ สามารถทำงานได้ทั้งแบบ BATCH และแบบ ONLINE และสามารถ SET กลับไปกลับมาได้ตลอดเวลา หรือจะเปลี่ยนขณะทำรายการแต่ละ รายการก็ได้
♦ สามารถสับสวิทช์หน้าจอรายงานต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกลับไปกลับมาได้ทุกรายงานที่มีในระบบ สำหรับรุ่น ENG
♦ สามารถ ทำงานสองภาษาคู่กันโดยหน้าจอเมนูเป็นภาษาไทย แต่ออกรายงานเป็นภาษาอังกฤษส่งผู้บริหารชาวต่างชาติได้ทันที ง่ายเหมือนพิมพ์ รายงานภาษาไทย
♦ ตรงตามประกาศสรรพากร ฉบับ 63 , 89 และยังคอยติดตามการเคลื่อนไหวของประกาศฉบับใหม่ๆอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าจะใช้โปรแกรมที ทันยุคต่อเหตุการณ์เสมอ ไม่ต้องรอให้บริษัทแม่ของซอฟท์แวร์ต่างประเทศพัฒนาให้อีก หรือรอตัวแทนในประเทศแก้ไขแต่รูปแบบรายงานให้ ซึ่งก็ยังไม่ตรงกับประกาศของกรมสรรพากร (เพราะแก้แต่รูปแบบรายงานเท่านั้น ส่วนแกนหลักของโปรแกรมไม่ได้แก้ตาม ) เพราะเราพัฒนาโปรแกรมโดยคนไทยให้คนไทยได้ใช้งานอย่างแท้จริง
♦ รองรับการบันทึกรายการแบบ MANY TO MANY ซึ่งเหนือกว่าชั้นซอฟท์แวร์ที่เพิ่งจะเริ่มพัฒนาให้ระบบ ONLINE กันได้เพียงแค่แบบ ONE TO MANY ที่เราทำได้มานานแล้ว

ระบบภาษี
♦ รองรับธุรกิจบริการ-ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย
♦ ภาษีซื้อเฉลี่ยคืน-ภาษีขอคืนได้บางส่วน
♦ รองรับเรื่องภาษีไม่ถึงกำหนดได้ เช่น ในงานบริการที่ยังไม่ถือว่าเกิดภาษีขึ้น
♦ สามารถบันทึกรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องได้
♦ ลงบัญชีภาษีซื้อหรือภาษีขายไม่ถึงกำหนดให้อัตโนมัติ และกลับบัญชีภาษีไม่ถึงกำหนดให้ อัตโนมัติเมื่อได้รับใบกำกับภาษี
♦ สามารถพิมพ์รายงาน ภ.ง.ด. 3 , ภ.ง.ด. 53 จับคู่กับ VOUCHER ที่บันทึกรายการไว้ช่วยให้ สะดวกในการตรวจสอบย้อนกลับเอกสารต้นตอได้
♦ รองรับเรื่องภาษีซื้อหรือภาษีขาย ยื่นเพิ่มเติม เช่น กรณียื่นภาษีไม่ทันในเดือนภาษีนั้น หรือ กรณีอนุโลมให้ยื่นภาษีเป็นเดือนถัดไป
♦ รองรับเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้เช่น VAT 10% หรือ เพิ่มอัตราภาษีเองได้ และออก รายงาน แยกแต่ละอัตราภาษีให้ด้วยอย่างถูกต้อง
♦ รองรับเรื่องภาษีซื้อเฉลี่ยคืนได้ในกรณีที่ไม่สามารถขอคืน 100% ได้ทั้งใบและเฉลี่ยคืนแต่ ละรายการสินค้าด้วยอัตราที่แตกต่างกันได้ด้วย
♦ สามารถระบุชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้า เป็นคนละชื่อกับลูกค้าในรายงานภาษีขายได้
♦ สามารถแยกแยะได้ว่า รายการใดเป็นภาษีซื้อที่ขอคืนได้ หรือภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ตามข้อ กำหนดสรรพากรและออกรายงานได้ทั้งแยกและรวม
♦ สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายจับคู่กับ VOUCHER ช่วยให้ตรวจสอบ ยันยอดกับบัญชี แยกประเภทภาษีซื้อ-ภาษีขายได้สะดวก
♦ สามารถกำหนดข้อความในรายงานภาษีได้โดยอิสระ แยกต่างหากจากคำอธิบายรายการใน VOUCHER
♦ รองรับกรณีที่มูลค่าภาษีในเอกสารจริงไม่ถูกต้อง แต่ต้องแสดงในรายงานภาษีให้ตรงกับ เอกสาร
♦ พิมพ์รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายได้ตามข้อกำหนดสรรพากรและแยกให้ตามสาขาของกิจการ
♦ พิมพ์รายงานภาษีซื้อ ตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89 ได้

ระบบรักษาความปลอดภัย
♦ มีรายงานตรวจสอบ การทำรายการ ว่า Password ใด User ใด ทำเอกสารที่ระบบใดบ้าง ระบุวันที่ เวลา โดยใคร?
♦ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี ประสิทธิภาพ เพี่มเติมผู้ใช้งานเองได้ , กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามตำแหน่ง , ระดับการบริหารหรือเจาะจงเป็นรายคน ด้วยวิธีเซ็ต ที่ง่ายไม่ต้องจำว่าเช็ตไว้ที่ไหนบ้าง มีรายงานประจำวัน ตรวจสอบ ว่า USER ใด มีการใช้งานในระบบใดบ้าง USER แต่ละคน สามารถทำหน้าที่ในเมนูใดได้บ้าง ในระบบ เช่น เห็น เข้า เพิ่ม แก้ไข ลบ ยกเลิก พิมพ์ได้ ออกจอภาพได้ ออกเป็นไฟล์ได้ ระบบบำรุงรักษาข้อมูล
♦ มีระบบป้องกันข้อมูลเสียหาย Backup 1 และ Restore 1 เพื่อเรียกข้อมูลจาก Backup 1
♦ มีระบบ Backup 3 ย้ายข้อมูลเฉพาะบริษัทไปเครื่องอื่นๆ และ Restore 3 เพื่อเรียกข้อมูลจาก Backup 3
♦ สามารถโอนฐานข้อมูล ได้ด้วยตนเอง
♦ สร้างรายการ POST ทางบัญชี ได้โดยกำหนดช่วงที่ต้องการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-728-6700 (Auto), 081-838-5948
 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
· ข้อมูลเพิ่มเติม Products
· เสนอข่าวโดย JENA


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด Products:
แบบฟอร์ม สลิป สลิปเงินเดือน Pay Slip สำหรับ Program Payroll ทุกบริษัท

คะแนนของบทความ
คะแนนเฉลี่ย: 3
จำนวนผู้ลงคะแนน: 5


โปรดสละเวลาให้คะแนนสำหรับบทความนี้:

สุดยอด
ดีมาก
ดี
ธรรมดา
แย่

ส่วนเพิ่ม

 หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์ หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง

Products

เสียใจบทความนี้ไม่มีข้อเสนอแนะ

Our Partners

          

โปรแกรมบัญชี เงินเดือน ERP MRP PayRoll Software Accounting HRM Job Cost การผลิต Consult ปรึกษา
บริษัท เจน่า เดอะ เธิร์ด จำกัด
144/24 ชั้น 6, คลองจั่นเพลส อาคาร เอ, ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 02-728-6700 (Auto) แฟกซ์ 02-733-2126 Hotline: 081-838-5948


Web Engine by PHP-Nuke & ThaiNuke
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.69 วินาที